Vad är Orgonit?

Med ordet ”Orgonit” så menar man ett material som är sammansatt av en blandning av metallpartiklar inkapslat i organiskt material. Termen ”Orgonit” eller ”Orgonite” som det heter på engelska är ett registrerat varumärke myntat av Karl Welz, mannen som anses ha uppfunnit det.

Welz syftade egentligen med detta namn på sin kommersiella produkt som sedan blev ett allmänt begrepp använt av de som är bekanta med denna sammansättning av material.Numera menar man att orgonit kan bestå av många olika material som använder samma grundprincip som Karl Welz men som nödvändigtvis inte består av exakt samma sammansättning.


Don och Caryl Croft har även varit en stor bidragande faktor till vidare utveckling av orgonit. En av deras bidragande idéer var att addera kristaller till mixen.


Till en viss del agerar en orgonit som en orgonackumulator som tenderar att attrahera orgon från dess omgivning, men med en adderad effekt. Den adderade effekten är att den behandlar och omvandlar orgonenergin som den interagerar med och inte bara ackumulerar den.

Orgonenergi har många namn. Den kan också kallas Chi, Reiki energi, bioenergi, biomagnetiskenergi, animalmagnetism, astralenergi, livskraft, osv…

Vad vill du kalla den?