Orgoniterna som skapas "laddas" med olika helande frekvenser.
När de föds eller skapas, fokuseras intentionen/erna  tex

Visualiserar  ljus som passerar från Central Sun(NollPunkten) till alla orgoniter ut i the"grid"(leylinjer mm) igenom alla som befinner sig på "jorden" å "balanserar" dess kollektiva karma.

http://http://www.solfeggiotones.com/download-solfeggio-tones/ 


337hz-blood-circulation

537hz-endocrine-function

625hz-kidney-function

635hz-pituitary-function

645hz-increased-pituitary-hgh-production

654hz-pancreas-function

662hz-pineal-gland

696hz-heart-function

764hz-nervous-system-function

835hz-immune-system-function

1335hz-adrenal-function

1565hz-spiritual-well-being